Lær at spotte stress

I dag lever langt de fleste virksomheder af medarbejdernes hjerner. Det er deres viden og kognitive evner, der er afgørende for virksomhedens formåen og resultater. Hvor vi tidligere kunne koble fra og slappe af, når vi kom hjem, så bliver medarbejdere i dag bombarderet med informationer, der kræver hjernearbejde. 

På et tidspunkt kan det skade hjernens evne til at fungere, hvilket kan nedsatte evnen til at arbejde og samtidig reducere livskvaliteten betydeligt. Den mentale sundhed er truet og stresssymptomerne skal tages alvorligt..

Stressforebyggelse kræver engagement fra hele organisationen og kræver commitment fra ledelsen. Lad mig hjælpe med at stressforebygge ved foredrag/workshop/temadage med, inddragelse af lederne samt ved stresscoaching.